Kryteria przyjęć:
Kierunek Finance and Accounting

przedmioty
3 spośród:język polski (pp)
matematyka (pp)
język angielski (pp)
język francuski (pp)
język hiszpański (pp)
język niemiecki (pp)
język rosyjski (pp)
język włoski (pp)
język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie

Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z trzech różnych, wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym.

Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości (nowa matura) są przeliczane na punkty kwalifikacyjne w proporcji:

  • 1% na poziomie podstawowym =1,5 punktu kwalifikacyjnego
  • 1% na poziomie rozszerzonym = 2 punkty kwalifikacyjne

Oceny uzyskane przez kandydatów posiadających tzw. starą maturę, maturę międzynarodową lub maturę zagraniczną są również odpowiednio przeliczane na punkty kwalifikacyjne.

Na studia zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 350 punktów rekrutacyjnych i odbędą rozmowę z opiekunem programu. Rekrutacja będzie trwała aż do wyczerpania limitu miejsc.

Dodatkowe informacje:

Opis kierunku na stronie uczelni: http://www.kozminski.edu.pl/bfinanceaccounting/
Strona www uczelni: www.kozminski.edu.pl, Rekrutacja»

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka w Warszawie

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
boks_przeglad_uczelni.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 04
Polityka Prywatności