aplikacja Matura google play app store

Transport kolejowy

Kryteria przyjęć
na kierunku Transport:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Kandydaci na studia w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej są przyjmowani bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.uth.edu.pl/pl
Dodatkowe informacje o kierunku Transport kolejowy

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Kolej to fundament każdej gospodarki. Stały rozwój przemysłu kolejowego sprawia, że nadal jest ona w gronie najpopularniejszych środków transportu. Jeśli interesujesz się jednym najstarszych masowych środków lokomocji, ale fascynuje Cię nie tylko jego historia, ten kierunek jest dla Ciebie. Wszelkie zagadnienia związane z nowoczesnym kolejnictwem, takie jak inżynieria ruchu, prognozowanie ruchu i przewozów, to wiedza niezbędna do tego, by prawidłowo oceniać bezpieczeństwo ruchu. Znajomość i umiejętność zastosowania systemów informatycznych to podstawa do zarządzania transportem kolejowym. Każdy niuans tej gałęzi gospodarki jest istotny do tego, by być najlepszym w tej branży.

Swoje umiejętności będziesz mógł wykorzystać:

  • do podjęcia pracy m.in. w przedsiębiorstwach transportu kolejowego,
  • w przedsiębiorstwach komunikacyjnych,
  • w jednostkach samorządowych zarządzających transportem szynowym.

Przykłady zawodów

Inżynier ruchu kolejowego
Prowadzi prace badawcze i projektowe w zakresie kolejnictwa, kieruje jednostkami zajmującymi się eksploatacją kolei, planuje, organizuje, kontroluje i sprawuje nadzór nad eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowych oraz bezpieczeństwem ruchu kolejowego, wynikających z aktów prawnych dotyczących transportu kolejowego i przepisów wewnętrznych zarządców i przewoźników kolejowych.
Inżynier transportu kolejowego
Prowadzi prace badawcze i projektowe w zakresie kolejnictwa, kieruje jednostkami zajmującymi się eksploatacją kolei, planuje, organizuje, kontroluje i sprawuje nadzór nad eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowych oraz bezpieczeństwem ruchu kolejowego, wynikających z aktów prawnych dotyczących transportu kolejowego i przepisów wewnętrznych zarządców i przewoźników kolejowych.
Inżynier urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym
Projektuje systemy i urządzenia sterowania ruchem kolejowym; kieruje robotami budowlanymi systemów i urządzeń dopuszczonych do stosowania w zakresie sterowania ruchem kolejowym oraz sprawuje nad nimi kontrolę techniczną.

Kontakt:

ul. Jutrzenki 135
02-231 Warszawa

Rektorat
tel. (22) 262 88 00

Biuro Rekrutacji
tel. (22) 262 88 88
Polityka Prywatności