dlamaturzysty.info

Logistyka transportu

Kryteria przyjęć
na kierunku Transport:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Kandydaci na studia w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej są przyjmowani bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.uth.edu.pl/pl
Dodatkowe informacje o kierunku Logistyka transportu

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Transport-spedycja-logistyka (TSL) - potężny sektor, bez którego efektywny transport sam w sobie nie miałby racji bytu. Strategia, systemy i stojący za nimi ludzie to elementy kluczowe sprawnego obrotu towarowego. Szczególny nacisk kładziemy na takie zagadnienia jak organizacja i technologia prac oraz zarządzanie w systemach transportowo-magazynowych, czy terminalach przeładunkowych. Uwagę kierujemy również na projektowanie systemów logistycznych. Jeśli lubisz strategiczne myślenie w kombinacji z technicznym podejściem do działania, prawdopodobnie jest to specjalność dla Ciebie.

Jak mogę wykorzystać moje umiejętności?:

Będziesz przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach sektora TSL, przedsiębiorstwach transportowych, centrach logistycznych, jaki i firmach doradczych zajmujących się logistyką.


Przykłady zawodów

Inżynier zaopatrzenia, transportu i magazynowania
Zajmuje się kompleksowym kształtowaniem i zarządzaniem usługami logistycznym w zakresie zaopatrzenia, transportu i magazynowania; odpowiada za rozwiązywanie problemów i zadań logistycznych metodami i technikami inżynierskimi, poprzez projektowanie systemów i procesów logistycznych zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji; zarządza specjalistycznymi funkcjami logistycznymi: operacyjną, marketingową i finansową; wykorzystuje systemy informatyczne w zarządzaniu logistyką w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych oraz w celu kierowania przedsiębiorstwem logistycznym.
Specjalista do spraw logistyki
Specjalista do spraw logistyki planuje, koordynuje i optymalizuje procesy logistyczne.
Specjalista do spraw logistyki zajmuje się obsługą procesów logistycznych w organizacji. Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiada za koordynowanie procesów zaopatrzenia, produkcji, magazynowania i dystrybucji. Do jej obowiązków należy również zarządzanie środkami technicznymi wykorzystywanymi w procesach logistycznych. Wykonywanie tego zawodu wiąże się ze współpracą z dostawcami/odbiorcami przedsiębiorstwa, a także z przewoźnikami i spedytorami. Do zadań specjalisty do spraw logistyki należy monitorowanie i analizowanie wskaźników, parametrów oraz ocena ryzyka w łańcuchu dostaw. Na podstawie wyników analiz pracownik podejmuje decyzje mające wpływ na procesy logistyczne. Nieodzownym elementem jego pracy jest zapewnienie odpowiedniej, jakości procesów (np. terminowości) przy możliwie najniższych kosztach logistycznych.
Polityka Prywatności