dlamaturzysty.info

Budownictwo ogólne

Kryteria przyjęć
na kierunku Budownictwo:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Kandydaci na studia w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej są przyjmowani bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.uth.edu.pl/pl
Dodatkowe informacje o kierunku Budownictwo ogólne

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Dach nad głową, czyli jedna z krytycznych potrzeb każdego człowieka. Potrzeba – projekt – przygotowanie – proces wykonawczy – renowacje, tak w telegraficznym skrócie wyglądają etapy powstania domu i jego konserwacji. Potrzeba będzie zawsze. Żeby przygotować projekt oraz zbudować potrzebne jest know how. Jakie materiały dobrać? Jak się je łączy? Jak zaplanować pracę ekipy oraz jakich narzędzi użyć? Również sam proces budowy, aby w swoich założeniach był efektywny, wymaga kompetencji. Jeśli chcesz budować – musisz wiedzieć jak.

Jak mogę wykorzystać swoje umiejętności?:

  • na własny użytek oraz prowadząc działalność gospodarczą,
  • w biurach projektów,
  • w przedsiębiorstwach budowlanych,
  • w przedsiębiorstwach remontowych,
  • w administracji państwowej i samorządowej,

Przykłady zawodów

Inżynier budownictwa – budownictwo ogólne
Prowadzi badania, doradza i wykonuje projekty budowlane obiektów budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowego; kieruje budową nowych obiektów oraz konserwacją, remontami i modernizacją obiektów istniejących; prowadzi badania i doradztwo w zakresie nowych technologii i materiałów budowlanych.
Polityka Prywatności