dlamaturzysty.info

Business Marketing Management

Kryteria przyjęć
na kierunku Zarządzanie:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Kandydaci na studia w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej są przyjmowani bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.uth.edu.pl/pl
Dodatkowe informacje o kierunku Business Marketing Management

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Atuty, umiejętności:
  • Wpływ na wizerunek firmy i jego aktywne kształtowanie w relacji z otoczeniem,
  • Opracowywanie i realizacja działań reklamowo-marketingowe,
  • Poznanie i wykorzystywanie w praktyce najnowszych narzędzi z zakresu marketingu,
  • Wiedza jak konstruować materiały prasowe dla mediów, udzielać wywiadów czy utrzymywać kontakt z grupami opiniotwórczymi,
  • Nauka planowania skutecznej strategii marketingowej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi.
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Business Marketing Management UTH
Polityka Prywatności