dlamaturzysty.info

Programista języka Python

Kryteria przyjęć
na kierunku Informatyka:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Kandydaci na studia w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej są przyjmowani bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.uth.edu.pl/pl
Dodatkowe informacje o kierunku Programista języka Python

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Polityka Prywatności