aplikacja Matura google play app store

Inżynieria oprogramowania

Kryteria przyjęć
na kierunku Informatyka:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Kandydaci na studia w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej są przyjmowani bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.uth.edu.pl/pl
Dodatkowe informacje o kierunku Inżynieria oprogramowania

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:informatyczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Wiedza zdobyta na kierunku informatycznym w UTH pozwala na opanowanie przez studentów szeroko pojętych umiejętności programistycznych. To właśnie programistów poszukują przede wszystkim firmy z rynku informatycznego. Przedsiębiorstwom z tej gałęzi gospodarki coraz mocniej zależy na budowaniu zespołów wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Ekspertów, którzy będą doskonale poruszać się w zagadnieniach ogólno-informatycznych i dla których problematyka bardziej zaawansowana (związana m.in. z teorią sygnałów i informacji, automatyką i robotyką czy programowaniem zdarzeniowym) nie będzie stanowiła barier.

Po ukończeniu studiów na kierunku Informatyka, specjalność Inżynieria oprogramowania, swoje umiejętności będziesz mógł wykorzystać:

Do wykonywania pracy w charakterze programisty w dużych i małych firmach, w dużych i małych zespołach programistów oraz w różnych obszarach zastosowania zdolności programistycznych. Wiedza i umiejętności nabyte podczas tych studiów dają realne możliwości sprawdzenia się w różnych środowiskach.

Polityka Prywatności