dlamaturzysty.info

Psychologia w biznesie

Kryteria przyjęć
na kierunku Zarządzanie:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Kandydaci na studia w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej są przyjmowani bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.uth.edu.pl/pl
Dodatkowe informacje o kierunku Psychologia w biznesie

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Jeśli zauważasz wzorce zachowań, możesz mieć na nie wpływ, a ponieważ biznes tworzą ludzie, tym samym możesz mieć wpływ na jego rozwój. Komunikaty marketingowe, planowanie strategii produktowej, czy samodoskonalenie, to obszary, w których psychologia sprawdza się wyśmienicie, dając nam potężne narzędzia do badania, rozumienia i kształtowania rzeczywistości.

Swoje umiejętności będziesz mógł wykorzystać:
  • w osobistym rozwoju, oraz podczas budowy własnej firmy,
  • w pracy na stanowisku menedżera, psychologa, bądź trenera biznesu.
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Psychologia w biznesie UTH

Przykłady zawodów

Psycholog
Prowadzi badania, analizuje procesy psychiczne i zachowania indywidualne i grupowe ludzi oraz stosuje tę wiedzę w celu lepszego przystosowania jednostki lub grup do życia społecznego i rozwoju osobistego, edukacyjnego lub zawodowego; prowadzi działania profilaktyczne i terapeutyczne w stosunku do osób z zaburzeniami somatycznymi i psychicznymi, diagnozuje skutki dziedziczności oraz wpływ różnorodnych czynników (np. społecznych) na psychikę ludzką, prowadzi poradnictwo i doradztwo psychologiczne w zakresie doboru i szkolenia zawodowego lub zatrudnienia; prowadzi działalność korekcyjno-wyrównawczą, w celu usunięcia niedoborów rozwojowych oraz braków w wiadomościach, umiejętnościach i postawach dzieci i młodzieży.
Psycholog biznesu
Analizuje i ocenia zachowania ekonomiczne i rynkowe różnych grup społecznych wykorzystując wiedzę psychologiczną; określa wpływ reklamy na postawy konsumentów i sposoby budowania marki; kreuje wizerunek firmy; doradza pracodawcom jak podejmować ryzykowne i trudne decyzje; przygotowuje psychologiczne ekspertyzy i uczestniczy w negocjacjach biznesowych.
Polityka Prywatności