aplikacja Matura google play app store

Ekonomia międzynarodowa

Kryteria przyjęć
na kierunku Ekonomia:
przedmioty
język polski
matematyka (pr)
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski

Kandydaci z maturą 2005-2022

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 • język polski (POL) – poziom podstawowy lub rozszerzony,
 • matematyka (MAT) – poziom rozszerzony,
 • jeden język obcy nowożytny (JEZ) – poziom podstawowy lub rozszerzony, można wybrać: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. słowacki, j. szwedzki.

Sposób obliczania wyniku końcowego - po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych

W = a * P + b * M + c * J

gdzie:

 • W – wynik końcowy kandydata
 • P – wynik z języka polskiego
 • M – wynik z matematyki
 • J – wynik z języka obcego
 • a, b, c – wagi (największą wagę ma wynik z matematyki)
 
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.wne.uw.edu.pl/kandydat/studia-i-oraz-ii-stopnia
Dodatkowe informacje o kierunku Ekonomia międzynarodowa

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
tryb stacjonarny: TAK
tryb wieczorowy: TAK

Sylwetka absolwenta, czyli co po studiach?
 
Z racji dużego nacisku położonego na solidne podstawy teoretyczne funkcjonowania gospodarki otwartej w połączeniu z warsztatem narzędziowym, absolwenci tej specjalności przygotowani są znakomicie przygotowani do podjęcia dalszych studiów (II lub III stopnia) lub do pracy wszędzie tam, gdzie konieczne jest dogłębne rozumienie funkcjonowania gospodarki otwartej, w szczególności:
 • w międzynarodowych instytucjach (Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, OECD, instytucje Unii Europejskiej) oraz w placówkach analityczno-badawczych w kraju i zagranicą,
 • w przedsiębiorstwach prowadzących wymianę międzynarodową,
 • w instytucjach projektujących i wdrażających programy Unii Europejskiej,
 • w usługach doradztwa dla sektora przedsiębiorstw działających w otoczeniu międzynarodowym,
 • w indywidualnej działalności gospodarczej.

Przykłady zawodów

Ekonomista
Zajmuje się analizą porównawczą systemów ekonomicznych, podstaw, mechanizmów i efektywności ich funkcjonowania oraz implikacji dla polityki gospodarczej, oceną celów i narzędzi polityki makroekonomicznej, regionalnej i sektorowej państwa oraz ich skuteczności.
Polityka Prywatności