aplikacja Matura google play app store

Ekonomia przedsiębiorstwa

Kryteria przyjęć
na kierunku Ekonomia:
przedmioty
język polski
matematyka (pr)
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski

Kandydaci z maturą 2005-2022

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

  • język polski (POL) – poziom podstawowy lub rozszerzony,
  • matematyka (MAT) – poziom rozszerzony,
  • jeden język obcy nowożytny (JEZ) – poziom podstawowy lub rozszerzony, można wybrać: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. słowacki, j. szwedzki.

Sposób obliczania wyniku końcowego - po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych

W = a * P + b * M + c * J

gdzie:

  • W – wynik końcowy kandydata
  • P – wynik z języka polskiego
  • M – wynik z matematyki
  • J – wynik z języka obcego
  • a, b, c – wagi (największą wagę ma wynik z matematyki)
 
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.wne.uw.edu.pl/kandydat/studia-i-oraz-ii-stopnia
Dodatkowe informacje o kierunku Ekonomia przedsiębiorstwa

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
tryb stacjonarny: TAK
tryb wieczorowy: TAK

Wiedza i umiejętności zdobywane w ramach specjalności Ekonomia Przedsiębiorstwa pozwalają podjąć pracę na stanowiskach przeznaczonych dla ekonomistów analizujących różne aspekty działalności przedsiębiorstwa, w każdym sektorze i dziale gospodarki. Z doświadczeń wynika, że absolwenci EP znajdują zatrudnienie na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerów średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych (m.in. pracownicy działów finansowych, analitycy biznesowi, kontrolerzy finansowi), instytucjach finansowych oraz konsultingowych (np. przy analizie rynków, restrukturyzacji przedsiębiorstw, doradztwie finansowym, czy pozyskiwaniu funduszy unijnych), jednostkach administracji publicznej oraz instytucjach non-profit. Dysponują także niezbędną wiedzą do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Wszyscy absolwenci są przygotowani do samodzielnego doskonalenia wiedzy i kwalifikacji, jak również do dalszego kształcenia, w tym do podjęcia studiów II stopnia w najbardziej wymagających uczelniach krajowych lub zagranicznych.
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Ekonomia przedsiębiorstwa UW WNE

Przykłady zawodów

Ekonomista
Zajmuje się analizą porównawczą systemów ekonomicznych, podstaw, mechanizmów i efektywności ich funkcjonowania oraz implikacji dla polityki gospodarczej, oceną celów i narzędzi polityki makroekonomicznej, regionalnej i sektorowej państwa oraz ich skuteczności.
Specjalista do spraw doskonalenia organizacji
Specjalista do spraw doskonalenia organizacji jest inicjatorem działań mających na celu usprawnianie obszarów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji. Specjalista do spraw doskonalenia organizacji zajmuje się tworzeniem strategii rozwoju organizacji oraz nadzorowaniem i monitorowaniem realizacji tej strategii.
Polityka Prywatności