Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych
kryteria przyjęć - lista kierunków »
prezentacja uczelni »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Międzykierunkowe studia ekonomiczno - matematyczne

przedmioty
język polski (pp)
matematyka (pp)
1 spośród:język angielski (pp)
język francuski (pp)
język hiszpański (pp)
język niemiecki (pp)
język rosyjski (pp)
język włoski (pp)
1 spośród:język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
Kandydaci z maturą 2005-2017

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

  • język polski - poziom podstawowy lub rozszerzony,
  • matematyka - poziom podstawowy lub rozszerzony,
  • jeden język obcy nowożytny - poziom podstawowy lub rozszerzony,
  • dowolny przedmiot do wyboru - poziom rozszerzony.

W postępowaniu kwalifikacyjnym największą wagę ma wynik z egzaminu maturalnego z matematyki. Liczbę punktów rankingowych (PR) oblicza się jako sumę:

PR=0,05 POL + 0,75 MAT+ 0,10 JEZ + 0,10 PRZEDMIOT DOWOLNY_R

gdzie:
POL - wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym x 1 lub wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym x 0,60,
MAT - wynik pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym x 1 lub wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym x 0,60,
JEZ - wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie rozszerzonym x 1 lub wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie podstawowym x 0,60,
DOWOLNY_R - wynik pisemnego egzaminu maturalnego z dowolnego wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym x 1 (włączając przedmioty wymienione wyżej).

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
WSIiZ_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Nowoczesne studia filologiczne
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności