aplikacja Matura google play app store

Kierunek Informatyka i ekonometria

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
matematyka (pr)
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski

Kandydaci z maturą 2005-2024

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

  • język polski (POL) – poziom podstawowy lub rozszerzony,
  • matematyka (MAT) – poziom rozszerzony,
  • jeden język obcy nowożytny (JEZ) – poziom podstawowy lub rozszerzony, można wybrać: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. słowacki, j. szwedzki.

Sposób obliczania wyniku końcowego - po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych

W = a * P + b * M + c * J

gdzie:

  • W – wynik końcowy kandydata
  • P – wynik z języka polskiego
  • M – wynik z matematyki
  • J – wynik z języka obcego
  • a, b, c – wagi
W przypadku studiów stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim, jako język obcy należy podać jedynie wynik z języka angielskiego.
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.wne.uw.edu.pl/kandydat/studia-i-oraz-ii-stopnia
Dodatkowe informacje o kierunku Informatyka i ekonometria

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:informatyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
tryb stacjonarny: TAK
tryb wieczorowy: TAK

Studia pierwszego stopnia na kierunku „Informatyka i Ekonometria” są wyjątkowo ciekawe i jako jedne z niewielu otwierają szeroką gamę możliwości dalszej specjalizacji. Studia te są atrakcyjną propozycją dla osób pragnących zdobyć wiedzę z kilku pozornie odległych dziedzin, począwszy od ekonomii, zarządzania i finansów, poprzez informatykę, matematykę, a na ekonometrii i metodach ilościowych kończąc.

Studia pierwszego stopnia gwarantują wyjątkową różnorodność zajęć o charakterze teoretycznym i aplikacyjnym. W odróżnieniu od innych studiów na podobnych kierunkach wielu uczelni, studia na kierunku prowadzonym przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego otwierają szeroką gamę możliwości dalszej inspirującej specjalizacji w kilku niezależnych i atrakcyjnych dziedzinach. 
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Informatyka i ekonometria UW WNE

Przykłady zawodów

Ekonometryk
Zajmuje się empiryczną weryfikacją praw ekonomicznych na podstawie pozyskanych wiarygodnych danych - najczęściej pochodzących z obserwacji statystycznej; analizuje relacje dotyczące zachowań podmiotów gospodarczych w aspekcie technicznym mikro- i makroekonomicznym, statystycznym i dynamicznym oraz tożsamościowym i instytucjonalnym; przeprowadza obliczenia efektywności procesów gospodarczych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Informatyka i ekonometria - UW WNE, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201441
rok 201559
rok 201643
rok 201740
rok 201861
rok 201947
rok 202052
rok 202151
rok 202256
Liczba absolwentów
UW WNE, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Informatyka i ekonometria - UW WNE, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201598,3%
absolwenci z roku 201695,3%
absolwenci z roku 201797,5%
absolwenci z roku 201895,1%
absolwenci z roku 201989,4%
absolwenci z roku 202098,1%
absolwenci z roku 202190,2%
absolwenci z roku 202294,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UW WNE, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Informatyka i ekonometria - UW WNE, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201591,5%67,8%
absolwenci z roku 201693,0%79,1%
absolwenci z roku 201797,5%62,5%
absolwenci z roku 201893,4%68,9%
absolwenci z roku 201983,0%59,6%
absolwenci z roku 202094,2%59,6%
absolwenci z roku 202190,2%45,1%
absolwenci z roku 202285,7%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UW WNE, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka i ekonometria - UW WNE, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,0%0,0%0,8%0,0%0,0%0,0%0,6%0,0%0,9%
w II roku0,0%0,0%0,4%0,0%0,8%0,0%1,1%0,0%
w III roku0,0%0,0%0,2%0,0%0,0%0,5%0,0%
w IV roku0,4%0,4%2,1%0,0%0,3%2,1%
w V roku0,0%2,4%3,3%0,0%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UW WNE, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka i ekonometria - UW WNE, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,000,000,100,000,000,000,090,000,21
w II roku0,000,000,060,000,100,000,140,00
w III roku0,000,000,040,000,000,300,00
w IV roku0,050,081,440,000,151,43
w V roku0,001,151,070,000,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UW WNE, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Informatyka i ekonometria - UW WNE, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201415,9317,03
absolwenci z roku 201515,9717,91
absolwenci z roku 201615,5517,13
absolwenci z roku 20179,8211,64
absolwenci z roku 201811,7214,52
absolwenci z roku 201913,8215,36
absolwenci z roku 202011,4013,04
absolwenci z roku 20216,9810,63
absolwenci z roku 20223,635,81
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UW WNE, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UW WNE, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka i ekonometria - UW WNE, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201441,5%36,6%0,0%
abs. z roku 201542,4%37,3%3,4%
abs. z roku 201646,5%41,9%0,0%
abs. z roku 201760,0%50,0%5,0%
abs. z roku 201859,0%50,8%1,6%
abs. z roku 201951,1%46,8%0,0%
abs. z roku 202061,5%51,9%1,9%
abs. z roku 202160,8%41,2%5,9%
abs. z roku 202271,4%57,1%1,8%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UW WNE, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UW WNE, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UW WNE, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Informatyka i ekonometria - UW WNE, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca27,4%25,3%29,8%46,2%36,5%35,8%41,8%37,6%46,0%
umowa o pracę25,4%22,0%28,7%39,8%32,1%34,4%37,7%29,1%38,1%
samo­zatrudnienie0,0%3,1%0,0%2,7%1,6%0,0%0,2%5,1%1,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UW WNE, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UW WNE, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UW WNE, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka i ekonometria - UW WNE, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 868 zł3 614 zł3 697 zł4 295 zł4 518 zł4 518 zł4 666 zł4 577 zł6 092 zł
w II roku5 060 zł4 701 zł4 945 zł6 531 zł5 953 zł5 908 zł6 751 zł7 111 zł
w III roku6 067 zł6 475 zł7 181 zł7 254 zł7 750 zł7 640 zł8 885 zł
w IV roku7 561 zł8 306 zł9 022 zł8 688 zł10 123 zł10 389 zł
w V roku9 597 zł10 467 zł10 308 zł10 787 zł13 071 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UW WNE, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UW WNE, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka i ekonometria - UW WNE, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku4 128 zł3 923 zł4 073 zł4 793 zł4 878 zł4 938 zł5 311 zł5 475 zł6 888 zł
w II roku5 211 zł4 998 zł5 226 zł6 568 zł6 188 zł5 942 zł6 943 zł7 337 zł
w III roku6 260 zł6 996 zł7 223 zł7 846 zł8 103 zł8 056 zł9 303 zł
w IV roku7 751 zł9 024 zł9 094 zł8 962 zł10 295 zł10 682 zł
w V roku9 709 zł10 848 zł10 924 zł10 739 zł12 955 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UW WNE, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UW WNE, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka i ekonometria - UW WNE, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,800,760,760,800,970,810,740,670,77
w II roku1,071,000,981,161,170,961,010,91
w III roku1,271,251,341,221,371,061,19
w IV roku1,511,501,621,351,601,29
w V roku1,801,791,711,481,81
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UW WNE, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UW WNE, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kontakt:

ul. Długa 44/50,
00-241 Warszawa
22 55 49 126
Polityka Prywatności