aplikacja Matura google play app store

Kierunek Bezpieczeństwo zdrowotne

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.wsb.net.pl/rekrutacja
Dodatkowe informacje o kierunku Bezpieczeństwo zdrowotne

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ochrona i bezpieczeństwo
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Bezpieczeństwo Zdrowotne pod szyldem Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa to absolutna nowość edukacyjna. Uczelnia uruchomiła ten kierunek jako pierwsza w Polsce, otwierając przed kandydatami innowacyjne możliwości rozwoju i perspektywy ciekawej pracy w wielu sektorach, odpowiedzialnych za poczucie bezpieczeństwa najcenniejszej wartości każdego człowieka.

Bezpieczeństwo Zdrowotne jest ściśle związane z podstawowymi wskazaniami wyrażanymi poprzez: kształtowanie postaw prozdrowotnych, edukację i profilaktykę zdrowia, zapobieganie chorobom, wczesne diagnozowanie, skuteczne leczenie. Pośród norm dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego zauważa się: równość wszystkich obywateli w dostępie do służby zdrowia, podmiotowe traktowanie pacjentów, uczciwość diagnostyczną. Zasady bezpieczeństwa zdrowotnego mają współcześnie bardzo szeroki zakres, wykraczają poza działania ściśle medyczne i odnoszą się do modelowania dobrego dla życia środowiska, zdrowego stylu życia, dobrych warunków wychowawczych, zdrowej żywności, możliwości w edukacji o zdrowiu, kształtowaniu i socjalizacji postaw w dbałości o zdrowie, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w przebiegu pracy oraz dbałości o badania okresowe, ochrony zdrowia w placówkach oświatowych od wczesnych etapów życia, dostępu do badań i zabiegów medycznych z zasadą sprawiedliwości i konieczności, godnej opieki w sytuacji chorób przewlekłych oraz wobec pacjentów sprawiających trudności w opiece medycznej i paliatywnej.
Polityka Prywatności