Uczelnia Społeczno-Medyczna Beaty Mydłowskiej w Warszawie
kryteria przyjęć - lista kierunków USMBM »
prezentacja USMBM »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Administracja

brak kryteriów na podstawie przedmiotów

O przyjęcie na studia I stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający:

  • Świadectwo dojrzałości uzyskane w ramach nowej matury lub świadectwo dojrzałości uzyskane w ramach starej matury.
  • Dyplom IB (International Baccalaureate) wydany przez organizację International Baccalaurate Organization z siedzibą w Genewie.
  • Świadectwo maturalne wydane za granicą uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.
Więcej informacji na stronie uczelni:

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: usmbm.edu.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności