Uczelnia Społeczno-Medyczna Beaty Mydłowskiej w Warszawie
kryteria przyjęć - lista kierunków »
prezentacja uczelni »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Administracja

brak wymagań

O przyjęcie na studia I stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający:

  • Świadectwo dojrzałości uzyskane w ramach nowej matury lub świadectwo dojrzałości uzyskane w ramach starej matury.
  • Dyplom IB (International Baccalaureate) wydany przez organizację International Baccalaurate Organization z siedzibą w Genewie.
  • Świadectwo maturalne wydane za granicą uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.
Więcej informacji na stronie uczelni:

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: usmbm.edu.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
Ignatianum_wielka_wiedza.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Uniwersytet Gdański - 3
Polityka Prywatności