Inżynieria oprogramowania systemów informacyjnych
Kryteria przyjęć na kierunku Informatyka

brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Na I rok studiów zostaną przyjęte osoby, które dostarczą do Biura Rekrutacji komplet dokumentów. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności