dlamaturzysty.info

Trening interpersonalny i mediacje

Kryteria przyjęć
na kierunku Pedagogika:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Proces rekrutacyjny jest prowadzony w sposób ciągły. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania puli limitu miejsc (kolejność zgłoszenia warunkuje termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej).

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.uns.lodz.pl/strefa-kandydata
Dodatkowe informacje o kierunku Trening interpersonalny i mediacje

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:pedagogiczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

Jest to specjalność w sposób szczególny przygotowująca do prowadzenia działań edukacyjnych, wspomagających rozwój jednostek i grup, w formach zajęć o charakterze treningowym i przygotowująca do kierowania małymi grupami o celach edukacyjnych. W toku specjalności TRENING INTERPERSONALNY I MEDIACJE studenci zdobędą wiedzę dotyczącą komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów przy pomocy negocjacji i mediacji, jak również prowadzenia konsultacji społecznych, zespołów rozwiązujących ważne problemy lub podejmujących decyzje. Studenci poznają również techniki mediacyjne, pozwalające na łatwiejsze porozumiewanie się w życiu codziennym, prywatnym, jak i zawodowym, metody diagnozy konfliktu, otwartej komunikacji prowadzącej do rozwiązywania konfliktów i problemów.

Absolwent w toku studiów nabywa kompetencje metodyczne niezbędne do kierowania zespołem, prowadzenia zajęć w grupach o charakterze kontraktowym. Nabywa kompetencje pozwalające na sprawny kontakt interpersonalny uczestnikami zajęć w typowych sytuacjach profesjonalnych.

Nabywa także kompetencje w zakresie planowania procesu edukacyjnego i jego realizacji. Ponadto przygotowany jest do rozpoznawania typowych problemów indywidualnych i społecznych swoich uczniów i wychowanków oraz skutecznego podejmowania podstawowej interwencji.

Studenci poznają mechanizmy powstawania i rozwiązywania konfliktów, techniki procedury mediacyjnej, taktyki mające na celu minimalizację ryzyka, a także sposoby prowadzenia sesji mediacyjnych.

Zakres tematyczny programu studiów obejmuje m.in.:

  • Teoretyczne podstawy komunikacji grupowej
  • Psychologiczne podstawy komunikacji
  • Proces grupowy i postawy jednostki w grupie
  • Społeczne mechanizmy wywierania wspływu
  • Metodyka treningu interpersonalnego i mediacji
  • Projektowanie zajęć treningowych
  • Negocjacje - teorie, strategii, taktyki i etapy
  • Podstawowe kompetencje psychologiczne mediatora i negocjatora
  • Praca mediatorów - techniki, zasady, reguły współpracy
  • Mediacje - symulacje - studium przypadku
Absolwent tej specjalności jest w szczególności przygotowany do pracy jako edukator i trener prowadzący zajęcia rozwojowe w małych grupach. W toku studiów nabywa kompetencje do pracy w firmach szkoleniowych, treningowych, organizacjach społecznych i fundacjach o celach edukacyjnych. Absolwenci posiadają również umiejętności analizy i diagnozy konfliktu oraz kompetencje prowadzenia postępowania mediacyjnego.
Polityka Prywatności