aplikacja Matura google play app store

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Kryteria przyjęć
na kierunku Pedagogika specjalna:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Proces rekrutacyjny jest prowadzony w sposób ciągły. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania puli limitu miejsc (kolejność zgłoszenia warunkuje termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej).

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.uns.lodz.pl/strefa-kandydata
Dodatkowe informacje o kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:pedagogiczne
Poziom studiów:Magisterskie jednolite
System studiów:stacjonarne
Polityka Prywatności