Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
tylko uczelnia
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy

poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania

Kryteria przyjęć:
Kierunek Ekonomia
Specjalność Publicystyka ekonomiczna i public relations

przedmioty
1 spośród:język angielski (pp)
język francuski (pp)
język hiszpański (pp)
język niemiecki (pp)
język rosyjski (pp)
matematyka (pp)
1 spośród:geografia
historia
informatyka
W zależności od wybranego do kwalifikacji poziomu egzaminu maturalnego punkty kwalifikacyjne obliczane są w sposób następujący:
  • dla poziomu podstawowego (dotyczy wszystkich przedmiotów, w tym języków obcych)
    (liczba punktów procentowych na poziomie podstawowym + 40) : 2
  • dla poziomu rozszerzonego (dotyczy wszystkich przedmiotów, w tym języków obcych)
    (liczba punktów procentowych na poziomie rozszerzonym + 100) : 2
  • dla poziomu klas dwujęzycznych (UWAGA! dotyczy wyłącznie języka obcego, kandydat musi na świadectwie dojrzałości mieć wpis oznaczony jako "poziom klas dwujęzycznych")
    (1,2 x liczba punktów na poziomie klas dwujęzycznych + 100) : 2
Jeżeli kandydat uzyskał mniej niż 30 punktów procentowych na wybranym poziomie egzaminu maturalnego z przedmiotu kwalifikacyjnego, to przyjmuje się, że uzyskał 0 punktów rankingowych z przedmiotu.

Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu kwalifikacyjnego na egzaminie maturalnym, to przyjmuje się, że uzyskał 0 punktów rankingowych z przedmiotu.

Z jednego przedmiotu kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt. kwalifikacyjnych.

Więcej informacji:

https://ue.poznan.pl/pl/oferta-edukacyjna,c3/studia-stacjonarne-i-stopnia,c347/zasady-rekrutacji,c9371/

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
wsf_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura WSPiA
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności