Kryteria przyjęć:
Kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Specjalność Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie

przedmioty
1 spośród:język angielski (pp)
język francuski (pp)
język hiszpański (pp)
język niemiecki (pp)
język rosyjski (pp)
matematyka (pp)
1 spośród:geografia
historia
informatyka
W zależności od wybranego do kwalifikacji poziomu egzaminu maturalnego punkty kwalifikacyjne obliczane są w sposób następujący:
  • dla poziomu podstawowego (dotyczy wszystkich przedmiotów, w tym języków obcych)
    (liczba punktów procentowych na poziomie podstawowym + 40) : 2
  • dla poziomu rozszerzonego (dotyczy wszystkich przedmiotów, w tym języków obcych)
    (liczba punktów procentowych na poziomie rozszerzonym + 100) : 2
  • dla poziomu klas dwujęzycznych (UWAGA! dotyczy wyłącznie języka obcego, kandydat musi na świadectwie dojrzałości mieć wpis oznaczony jako "poziom klas dwujęzycznych")
    (1,2 x liczba punktów na poziomie klas dwujęzycznych + 100) : 2
Jeżeli kandydat uzyskał mniej niż 30 punktów procentowych na wybranym poziomie egzaminu maturalnego z przedmiotu kwalifikacyjnego, to przyjmuje się, że uzyskał 0 punktów rankingowych z przedmiotu.

Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu kwalifikacyjnego na egzaminie maturalnym, to przyjmuje się, że uzyskał 0 punktów rankingowych z przedmiotu.

Z jednego przedmiotu kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt. kwalifikacyjnych.

Więcej informacji:

https://ue.poznan.pl/pl/oferta-edukacyjna,c3/studia-stacjonarne-i-stopnia,c347/zasady-rekrutacji,c9371/

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif

Przegląd uczelni w Polsce
uwm_220_pl.gif
WSB_przeglad_uczelni.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura wydarzenia
miniatura
Polityka Prywatności