Kryteria przyjęć:
Kierunek Informatyka i ekonometria

przedmioty
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
matematyka
1 spośród:fizyka
geografia
historia
informatyka

Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny ("nowa matura", egzamin zdawany powszechnie od 2005 r.):

  • w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniane są punkty procentowe z części pisemnej (zewnętrznej) egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów wpisane na świadectwie dojrzałości.
Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021 określone są w uchwale nr 120 (2018/2019) z dnia 28 czerwca 2019 r.

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności