aplikacja Matura google play app store

Analityka gospodarcza

Kryteria przyjęć
na kierunku Informatyka i ekonometria:
przedmioty
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
matematyka
1 spośród:fizyka
geografia
historia
informatyka
Metody obliczania punktów rankingowych

Liczba punktów rankingowych dla każdego ze wskazanych w procesie rekrutacji kierunków studiów będzie ustalana zgodnie z formułą:

LP = P1 + … + Pn

gdzie
LP - suma punktów rankingowych,
P1-n - punkty z poszczególnych przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów.

W procesie kwalifikacyjnym można uzyskać maksymalnie 300 punktów rankingowych na kierunkach z trzema przedmiotami kwalifikacyjnymi i 200 punktów rankingowych, na kierunkach z dwoma przedmiotami kwalifikacyjnymi. Maksymalna liczba punktów rankingowych z jednego przedmiotu kwalifikacyjnego wynosi 100.

Podstawą obliczenia liczby punktów rankingowych z przedmiotów kwalifikacyjnych jest liczba punktów procentowych z części zewnętrznej (pisemnej) egzaminu.

Liczbę punktów rankingowych kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, ustala się w następujący sposób: (liczba punktów procentowych na poziomie rozszerzonym + 100): 2.

Liczbę punktów rankingowych kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z wybranego przedmiotu na poziomie podstawowym, ustala się w następujący sposób: (liczba punktów procentowych na poziomie podstawowym + 40): 2.

Liczbę punktów rankingowych kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z języka obcego według standardów dla klas dwujęzycznych, ustala się w następujący sposób: (1,2 × liczba punktów procentowych na poziomie klas dwujęzycznych + 100): 2, przy czym łączna liczba punktów nie może przekroczyć maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania z języka obcego.
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
e-rekrutacja.ue.poznan.pl/pl/
Dodatkowe informacje o kierunku Analityka gospodarcza

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Analityka gospodarcza UEP

Kryteria przyjęć:

» UEP - kierunki wg matury

Kontakt:

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
tel. +48 61 856 90 00
Katalog rekrutacyjny


Polityka Prywatności