dlamaturzysty.info

Analityka gospodarcza

Kryteria przyjęć
na kierunku Informatyka i ekonometria:
przedmioty
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
matematyka
1 spośród:fizyka
geografia
historia
informatyka
Podstawą obliczenia liczby punktów rankingowych z przedmiotów kwalifikacyjnych jest liczba punktów procentowych z części zewnętrznej (pisemnej) egzaminu.

Liczbę punktów rankingowych kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, ustala się w następujący sposób:
(liczba punktów procentowych na poziomie rozszerzonym + 100): 2.

Liczbę punktów rankingowych kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z wybranego przedmiotu na poziomie podstawowym, ustala się w następujący sposób:
(liczba punktów procentowych na poziomie podstawowym + 40): 2.

Liczbę punktów rankingowych kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z języka obcego według standardów dla klas dwujęzycznych, ustala się w następujący sposób:
(1,2 × liczba punktów procentowych na poziomie klas dwujęzycznych + 100): 2,
przy czym łączna liczba punktów nie może przekroczyć maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania z języka obcego.
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
e-rekrutacja.ue.poznan.pl/pl/
Dodatkowe informacje o kierunku Analityka gospodarcza

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://rekrutacja.ue.poznan.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Analityka gospodarcza UEP
Polityka Prywatności