aplikacja Matura google play app store

Kierunek Analityk Finansowy 2.0

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie

Zakwalifikowanie na studia następuje w zależności od liczby uzyskanych punktów rekrutacyjnych. Liczba punktów rekrutacyjnych dla każdego ze wskazanych przez kandydata kierunków studiów ustalana jest zgodnie z formułą:

P = Pp1 + Pp2

gdzie

P - suma punktów rekrutacyjnych
Pp1 - punkty z języka obcego
Pp2 - punkty z przedmiotu maturalnego do wyboru lub średnia arytmetyczna wyników z egzaminów kwalifikacyjnych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika.

Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów rekrutacyjnych.

Dodatkowe informacje o kierunku Analityk Finansowy 2.0

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
www.ue.katowice.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Analityk Finansowy 2.0

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności