dlamaturzysty.info

Kierunek Gospodarka i zarządzanie publiczne

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski

Uzyskana liczba punktów procentowych z egzaminu maturalnego przeliczana jest w następujący sposób:

  1. dla poziomu podstawowego
    ilość punktów procentowych x 0,7 

  2. dla poziomu rozszerzonego
    ilość punktów procentowych x 1

  3. dla matury z języka obcego na poziomie szkół dwujęzycznych***
    ilość punktów procentowych x 0,5 + 50 pkt

Dodatkowe informacje o kierunku Gospodarka i zarządzanie publiczne

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
www.ue.katowice.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Gospodarka i zarządzanie publiczne UE

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Gospodarka i zarządzanie publiczne - UE, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201413
rok 201545
rok 201650
rok 201723
rok 201833
rok 201913
Liczba absolwentów
UE, Gospodarka i zarządzanie publiczne (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Gospodarka i zarządzanie publiczne - UE, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201595,6%
absolwenci z roku 201690,0%
absolwenci z roku 201791,3%
absolwenci z roku 201887,9%
absolwenci z roku 201969,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UE, Gospodarka i zarządzanie publiczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Gospodarka i zarządzanie publiczne - UE, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201593,3%77,8%
absolwenci z roku 201686,0%68,0%
absolwenci z roku 201791,3%73,9%
absolwenci z roku 201881,8%33,3%
absolwenci z roku 201969,2%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UE, Gospodarka i zarządzanie publiczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka i zarządzanie publiczne - UE, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku9,0%2,2%2,0%1,1%0,5%2,6%
w II roku7,1%0,4%0,7%1,8%0,8%
w III roku2,6%4,6%2,0%3,3%
w IV roku7,7%1,5%3,3%
w V roku3,8%1,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UE, Gospodarka i zarządzanie publiczne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UE, Gospodarka i zarządzanie publiczne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka i zarządzanie publiczne - UE, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,750,290,260,170,130,61
w II roku0,520,080,120,320,14
w III roku0,370,810,430,59
w IV roku1,150,291,12
w V roku0,540,31
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UE, Gospodarka i zarządzanie publiczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UE, Gospodarka i zarządzanie publiczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Gospodarka i zarządzanie publiczne - UE, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201412,0816,08
absolwenci z roku 201519,1820,98
absolwenci z roku 201611,8414,67
absolwenci z roku 201710,8716,35
absolwenci z roku 20185,616,16
absolwenci z roku 20193,222,86
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UE, Gospodarka i zarządzanie publiczne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UE, Gospodarka i zarządzanie publiczne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka i zarządzanie publiczne - UE, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201461,5%38,5%15,4%
abs. z roku 201540,0%33,3%2,2%
abs. z roku 201658,0%50,0%2,0%
abs. z roku 201765,2%47,8%0,0%
abs. z roku 201872,7%63,6%0,0%
abs. z roku 201969,2%46,2%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UE, Gospodarka i zarządzanie publiczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UE, Gospodarka i zarządzanie publiczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UE, Gospodarka i zarządzanie publiczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Gospodarka i zarządzanie publiczne - UE, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca41,0%24,4%42,8%39,1%48,7%44,2%
umowa o pracę21,2%20,6%37,2%31,9%43,7%36,5%
samo­zatrudnienie7,7%1,5%2,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UE, Gospodarka i zarządzanie publiczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UE, Gospodarka i zarządzanie publiczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UE, Gospodarka i zarządzanie publiczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka i zarządzanie publiczne - UE, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 252 zł1 501 zł2 334 zł1 970 zł2 073 zł2 548 zł
w II roku1 857 zł1 698 zł3 204 zł2 197 zł2 922 zł
w III roku2 510 zł2 711 zł3 936 zł3 288 zł
w IV roku3 222 zł3 135 zł4 327 zł
w V roku3 956 zł3 548 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UE, Gospodarka i zarządzanie publiczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
UE, Gospodarka i zarządzanie publiczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka i zarządzanie publiczne - UE, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 742 zł1 545 zł2 462 zł2 347 zł2 298 zł3 746 zł
w II roku2 226 zł1 948 zł3 557 zł2 738 zł3 083 zł
w III roku2 611 zł2 698 zł4 114 zł3 618 zł
w IV roku3 226 zł3 094 zł4 388 zł
w V roku3 956 zł3 540 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UE, Gospodarka i zarządzanie publiczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
UE, Gospodarka i zarządzanie publiczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka i zarządzanie publiczne - UE, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,340,380,580,450,440,48
w II roku0,500,420,750,470,60
w III roku0,600,620,850,60
w IV roku0,720,660,88
w V roku0,820,70
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UE, Gospodarka i zarządzanie publiczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
UE, Gospodarka i zarządzanie publiczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności