dlamaturzysty.info

Kierunek International Business Studia w języku angielskim

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski

Uzyskana liczba punktów procentowych z egzaminu maturalnego przeliczana jest w następujący sposób:

  1. dla poziomu podstawowego
    ilość punktów procentowych x 0,7 

  2. dla poziomu rozszerzonego
    ilość punktów procentowych x 1

  3. dla matury z języka obcego na poziomie szkół dwujęzycznych***
    ilość punktów procentowych x 0,5 + 50 pkt

Dodatkowe informacje o kierunku International Business

Opis kierunku

Język wykładowy:angielski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Do przedmiotów kierunkowych realizowanych na studiach pierwszego stopnia należą w szczególności: International Economics I, International Finance, EU Institutions and Policies, European Business Law, International Trade Management oraz International Transport and Logistics.

Uruchamiane w tym roku studia na kierunku International Business oferują Ci unikalny program z zakresu biznesu międzynarodowego oparty na solidnych podstawach ekonomii, prawa, finansów i zarządzania międzynarodowego. W trakcie realizacji programu International Business zapoznasz się z najbardziej aktualnymi zjawiskami zachodzącymi w globalnej gospodarce, jak również z międzynarodowymi uwarunkowaniami prowadzenia biznesu. Na studiach pierwszego stopnia kierunku International Business zdobędziesz wiedzę i kompetencje niezbędne do prowadzenia biznesu na rynkach europejskich, w powiązaniu z rynkiem globalnym. Na studiach drugiego stopnia możesz rozwinąć swoje kompetencje menedżerskie zgłębiając tajniki funkcjonowania korporacji transnarodowych lub poszerzyć swoje umiejętności w zakresie zarządzania międzykulturowego.

Wyróżniającą cechą studiów na kierunku International Business jest prowadzenie wszystkich zajęć w języku angielskim oraz możliwość uczenia się dwóch języków obcych wybranych spośród ośmiu (w tym języka chińskiego) przez cały okres studiów. Zajęcia na kierunku International Business prowadzone są przez doświadczoną kadrę Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach we współpracy z wykładowcami zagranicznymi z renomowanych szkół wyższych z Europy i świata. Podczas zajęć, prowadzonych w zdecydowanej większości w małych grupach, wykorzystywane będą nowoczesne metody nauczania interaktywnego. Wybór kierunku International Business da Ci ponadto niepowtarzalną szansę uczestniczenia w międzynarodowych projektach badawczych realizowanych w wielokulturowym otoczeniu, w zespołach studentów z całego świata. Stwarza też szczególnie korzystne warunki podejmowania studiów oraz 3-miesiecznej praktyki za granicą w ramach programu Erasmus oraz innych umów o współpracy wiążących naszą uczelnię z prawie 200 szkołami wyższymi z Europy, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Chin, Indii i innych krajów.

Jako absolwent kierunku International Business będziesz przygotowany do pracy w międzynarodowych korporacjach w Polsce i za granicą, przedsiębiorstwach prowadzących działalność na rynku europejskim i globalnym, a także w centrach usług outsourcingowych. Wiedza i umiejętności zdobyte na studiach sprawią, że nie przerosną Cię wyzwania związane z internacjonalizacją działalności własnej firmy czy też zatrudnienia w instytucjach Unii Europejskiej. Bez obaw będziesz mógł pełnić funkcje kierownicze w międzynarodowych korporacjach czy przedsiębiorstwach funkcjonujących w ramach międzynarodowych sieci. Będziesz także w stanie kompetentnie zarządzać działaniami przedsiębiorstwa w międzynarodowym i wielokulturowym otoczeniu, w szczególności w zakresie zarządzania globalnym łańcuchem dostaw, zasobami ludzkimi, marketingiem czy komunikacją międzykulturową.

Studia na kierunku International Business są płatne.
Strona www uczelni:
www.ue.katowice.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - International Business UE

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności