Kryteria przyjęć:
Kierunek Biostatystyka

przedmioty
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
informatyka

Przeliczanie punktów rankingowych

1. NOWA MATURA: Wyniki procentowe z egzaminu maturalnego Kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny w Polsce od 2005r. czyli z tzw. nowej matury są przeliczane w następujący sposób:




https://www.umb.edu.pl/zasady_rekrutacji/przeliczanie_punktow_rankingowych 

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności