aplikacja Matura google play app store

Kierunek Dentistry Studia w języku angielskim

Kryteria przyjęć:
przedmioty
biologia
chemia
1 spośród:matematyka
fizyka
W przypadku przedmiotów fizyka i astronomia (albo fizyka) oraz matematyka, stosuje się następującą zasadę:

a) wynik egzaminu z fizyki i astronomii albo fizyki (poziom podstawowy) będzie przeliczany na punkty kwalifikacyjne z zastosowaniem mnożnika 0,9, a wynik tego egzaminu zdawanego na poziomie rozszerzonym - z zastosowaniem mnożnika 1,0,

b) wynik egzaminu z matematyki (poziom podstawowy) będzie przeliczany na punkty kwalifikacyjne z zastosowaniem mnożnika 0,7, a wynik tego egzaminu zdawanego na poziomie rozszerzonym - z zastosowaniem mnożnika 1,0.
Dodatkowe informacje o kierunku Dentistry

Opis kierunku

Język wykładowy:angielski
Grupa kierunków:medyczne, o zdrowiu
Poziom studiów:Magisterskie jednolite
System studiów:stacjonarne
Opis kierunku na stronie uczelni:
http://wld.wum.edu.pl/en
Polityka Prywatności