aplikacja Matura google play app store

Budownictwo pasywne

Kryteria przyjęć
na kierunku Budownictwo:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
  1. Przedmioty brane pod uwagę: język polski oraz język obcy.
  2. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów w procesie rekrutacji,
  3. W przypadku „nowej” matury stosuje się sumę liczby punktów wyrażonej jako liczba uzyskanych procentów z każdego przedmiotu pomnożona przez współczynnik zamieszczony poniżej:

Język polski (pisemny):
  • współczynnik dla poziomu podstawowego: 0,5,
  • współczynnik dla poziomu rozszerzonego: 1

Język obcy (pisemny):
  • współczynnik dla poziomu podstawowego: 0,5
  • współczynnik dla poziomu rozszerzonego: 1
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
ult.edu.pl/zasady-rekrutacji/
Dodatkowe informacje o kierunku Budownictwo pasywne

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
ult.edu.pl

Przykłady zawodów

Inżynier budownictwa – budownictwo ogólne
Inżynier budownictwa – budownictwo ogólne
• Prowadzi badania, doradza i wykonuje projekty budowlane obiektów budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowego;
• kieruje budową nowych obiektów oraz konserwacją, remontami i modernizacją obiektów istniejących;
• prowadzi badania i doradztwo w zakresie nowych technologii i materiałów budowlanych.
Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Kryteria przyjęć:

» ULT - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Szosa Ciechanowska 6
06-300 Przasnysz
(29) 752 43 42
Polityka Prywatności