dlamaturzysty.info

Język obcy w turystyce
Kryteria przyjęć na kierunku Filologia angielska

przedmioty
język angielski

Studia licencjackie

Kryteria przyjęć

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników egzaminu dojrzałości.

Uchwała numer 01/2018 w sprawie warunków, trybu i terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

Nowa matura

Kandydaci na studentów, którzy ukończyli szkoły ponadgimnazjalne i zdali nową maturę z języka obcego na poziomie rozszerzonym będą przyjmowani na podstawie konkursu świadectw. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Kandydaci, którzy zdali nową maturę z języka obcego na poziomie podstawowym, będą przyjmowani na podstawie wyniku z matury powyżej 60%. Wynik matury na poziomie poniżej 60% uprawnia do podjęcia studiów czteroletnich.Zasady rekrutacji na stronie uczelni:

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni:
ult.edu.pl
Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności