aplikacja Matura google play app store

Filologia angielska tłumaczeniowa

Kryteria przyjęć
na kierunku Filologia angielska:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
  1. Przedmioty brane pod uwagę: język polski oraz język obcy.
  2. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów w procesie rekrutacji,
  3. W przypadku „nowej” matury stosuje się sumę liczby punktów wyrażonej jako liczba uzyskanych procentów z każdego przedmiotu pomnożona przez współczynnik zamieszczony poniżej:

Język polski (pisemny):
  • współczynnik dla poziomu podstawowego: 0,5,
  • współczynnik dla poziomu rozszerzonego: 1

Język obcy (pisemny):
  • współczynnik dla poziomu podstawowego: 0,5
  • współczynnik dla poziomu rozszerzonego: 1
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
ult.edu.pl/zasady-rekrutacji/
Dodatkowe informacje o kierunku Filologia angielska tłumaczeniowa

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:językowe
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://ult.edu.pl/studia/filologia-angielska/
Strona www uczelni:
ult.edu.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Filologia angielska tłumaczeniowa ULT
Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Kontakt:

ul. Szosa Ciechanowska 6
06-300 Przasnysz
(29) 752 43 42

Na czasie:

Polityka Prywatności