aplikacja Matura google play app store

Filologia rosyjska tłumaczeniowa

Kryteria przyjęć
na kierunku Filologia rosyjska:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
Szczegóły dotyczące rekrutacji: https://ult.edu.pl/zasady-rekrutacji
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
ult.edu.pl/zasady-rekrutacji/
Dodatkowe informacje o kierunku Filologia rosyjska tłumaczeniowa

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:językowe
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://ult.edu.pl/studia/filologia-rosyjska/
Strona www uczelni:
ult.edu.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Filologia rosyjska tłumaczeniowa ULT
Polityka Prywatności