Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
kryteria przyjęć - lista kierunków CM UMK »
prezentacja CM UMK »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Farmacja

przedmioty
1 spośród:biologia
chemia
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności