aplikacja Matura google play app store

Kierunek Medicine Studia w języku angielskim

Kryteria przyjęć:
przedmioty
biologia
chemia
1 spośród:matematyka
fizyka
The rules for converting results stated in certificates into points (applies to both Polish and foreign certificates):
1) the maximum achievable amount of points from each major subject amounts to 100,
2) result – subject grade expressed as a percentage and corresponding to the number of points according to the following rule: 1% = 1 point,
3) the minimum number of points for a candidate to be admitted to the recruitment procedure is 150 points in total from three major subjects, provided that the result from none of them is lower than 30 points.
Candidates who have not met the requirements provided in point 3 shall not be included in the admission process.

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.rekrutacja.umed.wroc.pl/warunki-rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Medicine

Opis kierunku

Język wykładowy:angielski
Grupa kierunków:medyczne, o zdrowiu
Poziom studiów:Magisterskie jednolite
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
www.umed.wroc.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności