Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy


poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
kryteria przyjęć - lista kierunków »
prezentacja uczelni »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia

przedmioty
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie

Punkty uzyskane z wybranego przedmiotu przeliczane będą według następującego algorytmu:

     Σ N =

a1

x 100

a2

gdzie:

N - oznacza liczbę punktów kwalifikacyjnych

a1 - liczbę punktów z wybranego przedmiotu

a2 - maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania
Dodatkowe informacje:


Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
WSAiB_baner_220x300px.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura