aplikacja Matura google play app store

Kierunek Ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język polski
matematyka
język angielski
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
historia muzyki
Zasady rekrutacji:
  • dowolny przedmiot na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
  • wyniki egzaminu wstępnego z zakresu sprawności fizycznej
Wynik egzaminu maturalnego nowej matury wyrażony w procentach będzie przeliczony na punkty, według zasady:

Poziom

Punkty

Mnożnik

podstawowy

100 - 1

x 0,8

rozszerzony

100 - 1

x 1


UWAGA! Jeżeli wynik po przeliczeniu będzie stanowił liczbę dziesiętną, PUM zastrzega sobie prawo do zaokrąglenia wyniku do jedności.
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.pum.edu.pl/rekrutacja
Dodatkowe informacje o kierunku Ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:medyczne, o zdrowiu
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne