aplikacja Matura google play app store

Kierunek Kosmetologia

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język polski
matematyka
język angielski
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
historia muzyki
Wynik egzaminu maturalnego nowej matury wyrażony w procentach będzie przeliczony na punkty, według zasady:

Poziom

Punkty

Mnożnik

podstawowy

100 - 1

x 0,8

rozszerzony

100 - 1

x 1


UWAGA! Jeżeli wynik po przeliczeniu będzie stanowił liczbę dziesiętną, PUM zastrzega sobie prawo do zaokrąglenia wyniku do jedności.
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.pum.edu.pl/rekrutacja
Dodatkowe informacje o kierunku Kosmetologia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:medyczne, o zdrowiu
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Absolwent posługuje się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii.
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Kosmetologia PUM

Przykłady zawodów

Kosmetolog
Wykonuje zabiegi z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i leczniczej w ścisłej współpracy z lekarzami różnych specjalności w zakresie pielęgnacji skóry; dokonuje diagnozy skóry, dobiera odpowiedni rodzaj zabiegu kosmetycznego i kosmetyków posługując się specjalistycznymi preparatami, urządzeniami i metodami odnowy biologicznej; opracowuje strategię zabiegów profesjonalnych i domowych, dietę oraz konieczne zmiany w trybie życia klienta; ocenia estetykę i skuteczność zastosowanego zabiegu kosmetycznego; prowadzi dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu kosmetycznego.
Strona www uczelni:
www.pum.edu.pl

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Kosmetologia - PUM, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201449
rok 201549
rok 201648
rok 201749
rok 201836
rok 201944
rok 202059
rok 202152
rok 202240
Liczba absolwentów
PUM, Kosmetologia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.
Strona www uczelni:
www.pum.edu.pl

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Kosmetologia - PUM, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201589,8%
absolwenci z roku 201689,6%
absolwenci z roku 201785,7%
absolwenci z roku 201888,9%
absolwenci z roku 201975,0%
absolwenci z roku 202091,5%
absolwenci z roku 202182,7%
absolwenci z roku 202287,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PUM, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Kosmetologia - PUM, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201587,8%71,4%
absolwenci z roku 201689,6%79,2%
absolwenci z roku 201779,6%63,3%
absolwenci z roku 201883,3%80,6%
absolwenci z roku 201972,7%63,6%
absolwenci z roku 202084,7%71,2%
absolwenci z roku 202169,2%51,9%
absolwenci z roku 202280,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PUM, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Strona www uczelni:
www.pum.edu.pl

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - PUM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku7,3%6,5%1,4%0,3%3,2%1,3%2,1%1,0%0,4%
w II roku4,8%0,2%0,7%2,6%0,5%4,2%1,1%1,3%
w III roku8,8%4,6%3,1%12,1%4,6%6,8%4,5%
w IV roku11,7%6,6%1,0%7,1%2,8%3,6%
w V roku6,5%6,3%3,1%3,2%4,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PUM, Kosmetologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PUM, Kosmetologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - PUM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,670,510,170,040,480,300,300,160,07
w II roku0,650,010,070,500,070,460,110,20
w III roku1,790,900,532,330,751,360,77
w IV roku2,601,400,160,960,530,85
w V roku2,070,740,320,460,74
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PUM, Kosmetologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PUM, Kosmetologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Strona www uczelni:
www.pum.edu.pl

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Kosmetologia - PUM, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201416,7322,66
absolwenci z roku 201519,4522,60
absolwenci z roku 201617,0923,05
absolwenci z roku 201717,7123,58
absolwenci z roku 201821,3427,88
absolwenci z roku 201915,4015,90
absolwenci z roku 202013,9116,56
absolwenci z roku 20216,888,45
absolwenci z roku 20224,674,11
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PUM, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PUM, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - PUM, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201451,0%32,7%6,1%
abs. z roku 201542,9%30,6%4,1%
abs. z roku 201641,7%27,1%8,3%
abs. z roku 201744,9%34,7%4,1%
abs. z roku 201827,8%13,9%11,1%
abs. z roku 201954,5%38,6%4,5%
abs. z roku 202050,8%30,5%10,2%
abs. z roku 202163,5%30,8%9,6%
abs. z roku 202232,5%20,0%2,5%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PUM, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PUM, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PUM, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Kosmetologia - PUM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca24,5%26,0%24,5%25,0%18,5%39,8%34,9%35,3%20,4%
umowa o pracę13,3%16,3%13,5%18,4%10,6%28,6%19,8%17,1%14,4%
samo­zatrudnienie2,6%4,1%6,6%1,0%5,8%3,6%6,9%5,4%1,9%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PUM, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PUM, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PUM, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Strona www uczelni:
www.pum.edu.pl

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - PUM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku940 zł1 103 zł1 017 zł1 280 zł1 674 zł1 774 zł1 605 zł1 542 zł1 437 zł
w II roku1 221 zł1 701 zł1 717 zł1 769 zł2 460 zł2 171 zł1 851 zł2 026 zł
w III roku1 587 zł1 867 zł2 212 zł2 260 zł2 376 zł1 721 zł2 293 zł
w IV roku2 033 zł2 263 zł2 821 zł2 459 zł3 855 zł3 102 zł
w V roku2 666 zł2 607 zł2 787 zł3 225 zł4 492 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PUM, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
PUM, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - PUM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 115 zł1 540 zł1 204 zł1 467 zł2 415 zł1 956 zł2 089 zł2 088 zł2 135 zł
w II roku1 543 zł1 821 zł1 887 zł2 052 zł2 952 zł2 680 zł2 481 zł2 982 zł
w III roku1 902 zł2 033 zł2 408 zł2 591 zł2 756 zł2 398 zł2 665 zł
w IV roku2 308 zł2 641 zł2 902 zł3 312 zł3 786 zł3 612 zł
w V roku2 976 zł3 092 zł2 909 zł3 526 zł4 679 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PUM, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
PUM, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - PUM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,240,290,230,290,350,370,290,260,20
w II roku0,310,420,380,380,470,410,300,30
w III roku0,390,430,470,440,450,290,34
w IV roku0,460,480,550,450,660,46
w V roku0,560,510,510,530,70
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PUM, Kosmetologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
PUM, Kosmetologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Strona www uczelni:
www.pum.edu.pl

Kontakt:

ul. Rybacka 1
70-204 Szczecin
tel. 91 48 00 700,
91 48 00 800
fax: 91 48 00 705
Informator dla kandydatów na studia

Polityka Prywatności