Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy


poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
kryteria przyjęć - lista kierunków »
prezentacja uczelni »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Biotechnologia - Biotechnologia medyczna

przedmioty
1 spośród:biologia rozszerzony
chemia rozszerzony
fizyka rozszerzony

Stacjonarne

1.    Kandydaci, którzy legitymują się nową maturą będą kwalifikowani na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne wyników z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z jednego wybranego przedmiotu:

  • biologia lub chemia lub fizyka i astronomia - egzamin pisemny (poziom rozszerzony),

2.    Kandydaci posiadający międzynarodową maturę (IB) obowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z jednego wybranego przedmiotu: biologii lub chemii lub fizyki - egzamin pisemny (poziom wyższy)

Punkty uzyskane z ww. przedmiotów przeliczane będą według następującego algorytmu:


gdzie:
N - oznacza liczbę punktów
a1 - przedmiot zdawany na poziomie wyższym

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
WSPA_Boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura