Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
kryteria przyjęć - lista kierunków PUM »
prezentacja PUM »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Farmacja

przedmioty
chemia
1 spośród:matematyka
biologia
fizyka
Wynik egzaminu maturalnego nowej matury wyrażony w procentach będzie przeliczony na punkty, według zasady:

Poziom                               Punkty                        Mnożnik                                     
podstawowy                       100-1                           x 0,8
rozszerzony                        100 -1                          x 1

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności