dlamaturzysty.info

Kryteria przyjęć:
Kierunek Dietetyka

przedmioty
1 spośród:język polski
matematyka
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
Wynik egzaminu maturalnego nowej matury wyrażony w procentach będzie przeliczony na punkty, według zasady:

Poziom

Punkty

Mnożnik

podstawowy

100 - 1

x 0,8

rozszerzony

100 - 1

x 1


UWAGA!Jeżeli wynik po przeliczeniu będzie stanowił liczbę dziesiętną, PUM zastrzega sobie prawo do zaokrąglenia wyniku do jedności.

Szczegóły na stronie: https://www.pum.edu.pl/rekrutacja

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności