Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy


poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
kryteria przyjęć - lista kierunków »
prezentacja uczelni »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Dietetyka

przedmioty
1 spośród:biologia
chemia
fizyka

Stacjonarne

1.    Kandydaci, którzy legitymują się nową maturą będą kwalifikowani na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne wyników z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z jednego wybranego przedmiotu:

  • biologia lub chemia lub fizyka i astronomia - egzamin pisemny (poziom podstawowy lub rozszerzony),

2.    Kandydaci posiadający międzynarodową maturę (IB) obowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z jednego wybranego przedmiotu: biologii lub chemii lub fizyki - egzamin pisemny (poziom wyższy lub niższy)

Punkty uzyskane z ww. przedmiotów przeliczane będą według następującego algorytmu:


gdzie:
N - oznacza liczbę punktów
a1 - przedmiot zdawany na poziomie wyższym lub niższym

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
WSAiB_baner_220x300px.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Gala absolwenta 2016 - 06
miniatura Studia dla kariery naukowej czy zawodowej
miniatura