dlamaturzysty.info

Kierunek Dyrygentura

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 dostępne w informatorze: https://www.amuz.gda.pl/rekrutacja-2022-2023/informator-2022-2023,25
Dodatkowe informacje o kierunku Dyrygentura

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:artystyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2019-06-14
Strona www uczelni:
www.amuz.gda.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Dyrygentura AMuz

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności