aplikacja Matura google play app store

Fizyka w diagnostyce obrazowej i kontrola jakości

Kryteria przyjęć
na kierunku Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej:
przedmioty
język polski
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
historia muzyki
lub
przedmioty
język polski
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
2 spośród:biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
historia muzyki
lub
przedmioty
język polski
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
3 spośród:biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
historia muzyki
Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości tzw. „nowej matury”

a)liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowymi od 1 do 3przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka.

b)Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego(z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8).

Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał matematykę, fizykę, chemię lub biologię na poziomie podstawowym (w części ustnej egzaminu), to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. Jeżeli kandydat zdawał na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał matematykę, fizykę, chemię lub biologię na poziomie rozszerzonym, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 40%.
Dodatkowe informacje o kierunku Fizyka w diagnostyce obrazowej i kontrola jakości

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:fizyczne, środowisko
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

Kontakt:

ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 91 00

Na czasie:

Polityka Prywatności