aplikacja Matura google play app store

Kierunek Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka (bez znajomości/ze znajomością j. niemieckiego)

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język angielski
język niemiecki
lub
przedmioty
język angielski

Kandydaci z „nową maturą”,” starą maturą”

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie maturalnym przedmiotu: język angielski i język niemiecki.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniana jest średnia punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu: język angielski oraz z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu język niemiecki.

Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów zgodnie z zasadami zawartymi w §3 Uchwały.

Kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej:

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie IB przedmiotu: język angielski i język niemiecki.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniana jest średnia punktów z egzaminu z przedmiotów: język angielski i język niemiecki.

Ocenom na dyplomie uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów zgodnie z zasadami zawartymi w §3 Uchwały.Kandydaci z „nową maturą”,” starą maturą”

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie maturalnym przedmiotu: język angielski.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniane są średnia punkty z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu: język angielski.

Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów zgodnie z zasadami zawartymi w §3 Uchwały.

Kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie IB przedmiotu: język angielski.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniana jest średnia punktów z egzaminu z przedmiotu : język angielski.

Ocenom na dyplomie uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów zgodnie z zasadami zawartymi w §3 Uchwały.


Dodatkowe informacje o kierunku Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka (bez znajomości/ze znajomością j. niemieckiego)

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

Kontakt:

ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 91 00

Na czasie:

Polityka Prywatności