dlamaturzysty.info

Kryteria przyjęć:
Kierunek Język niemiecki w obrocie gospodarczym (kształcenie od podstaw)

przedmioty
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Podstawę przyjęcia na studia stanowią wyniki egzaminu maturalnego zewnętrznego (pisemnego) tzw. „nowa matura” –uwzględnia się tylko jeden poziom, korzystniejszy dla kandydata, poziom podsta-wowy albo poziom rozszerzony: poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem razy 2.

Średnią (SN) z wyników nowej matury obliczmy według wzoru:
jako średnią arytmetyczną


lub średnią ważoną

SN –średnia obliczona w skali procentowej „nowej matury” /zaokrąglamy do pełnych procentów (%)/

PN(PNK = PN1)–wartość uzyskanego wyniku z przedmiotu-wynik nowej matury -poziom podstawowy albo poziom rozszerzony x 2

n – ilość wybranych przedmiotów

w –poszczególne przedmioty

Szczegóły na stronie: https://rekrutacja.ujd.edu.pl/pl/
Podstawę przyjęcia na studia stanowią wyniki egzaminu maturalnego zewnętrznego (pisemnego) tzw. „nowa matura” –uwzględnia się tylko jeden poziom, korzystniejszy dla kandydata, poziom podsta-wowy albo poziom rozszerzony: poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem razy 2.

Średnią (SN) z wyników nowej matury obliczmy według wzoru:
jako średnią arytmetyczną


lub średnią ważoną

SN –średnia obliczona w skali procentowej „nowej matury” /zaokrąglamy do pełnych procentów (%)/

PN(PNK = PN1)–wartość uzyskanego wyniku z przedmiotu-wynik nowej matury -poziom podstawowy albo poziom rozszerzony x 2

n – ilość wybranych przedmiotów

w –poszczególne przedmioty

Szczegóły na stronie: https://rekrutacja.ujd.edu.pl/pl/

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni:
www.ujd.edu.pl
Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności