aplikacja Matura google play app store

Administracja ochrony i kontroli prawnej

Kryteria przyjęć
na kierunku Administracja:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
Dodatkowe informacje o kierunku Administracja ochrony i kontroli prawnej
    Kontynuacja studiów
    opis na stronie studiamagisterskie.info:
    II stopnia - Administracja ochrony i kontroli prawnej UJD
    Polityka Prywatności