aplikacja Matura google play app store

Agrobiotechnologia

Kryteria przyjęć
na kierunku Biotechnologia:
przedmioty
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
informatyka
1 spośród:język polski
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Dodatkowe informacje o kierunku Agrobiotechnologia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Polityka Prywatności