aplikacja Matura google play app store

Media regionalne

Kryteria przyjęć
na kierunku Dziennikarstwo i kultura mediów:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
Dodatkowe informacje o kierunku Media regionalne

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Polityka Prywatności