dlamaturzysty.info

Nanotechnologia

Kryteria przyjęć
na kierunku Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały:
przedmioty
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
geografia
informatyka
1 spośród:język polski
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Dodatkowe informacje o kierunku Nanotechnologia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Polityka Prywatności