aplikacja Matura google play app store

Agrobiznes

Kryteria przyjęć
na kierunku Produkcja i marketing żywności:
przedmioty
1 spośród:matematyka
informatyka
1 spośród:język polski
biologia
chemia
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Dodatkowe informacje o kierunku Agrobiznes

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Polityka Prywatności