dlamaturzysty.info

Kryteria przyjęć:
Kierunek Filologia angielska

przedmioty
język angielski
Podstawę przyjęcia na studia stanowią wyniki egzaminu maturalnego zewnętrznego (pisemnego) tzw. „nowa matura” –uwzględnia się tylko jeden poziom, korzystniejszy dla kandydata, poziom podsta-wowy albo poziom rozszerzony: poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem razy 2.

Średnią (SN) z wyników nowej matury obliczmy według wzoru:
jako średnią arytmetyczną


lub średnią ważoną

SN –średnia obliczona w skali procentowej „nowej matury” /zaokrąglamy do pełnych procentów (%)/

PN(PNK = PN1)–wartość uzyskanego wyniku z przedmiotu-wynik nowej matury -poziom podstawowy albo poziom rozszerzony x 2

n – ilość wybranych przedmiotów

w –poszczególne przedmioty

Szczegóły na stronie: https://rekrutacja.ujd.edu.pl/pl/
Podstawę przyjęcia na studia stanowią wyniki egzaminu maturalnego zewnętrznego (pisemnego) tzw. „nowa matura” –uwzględnia się tylko jeden poziom, korzystniejszy dla kandydata, poziom podsta-wowy albo poziom rozszerzony: poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem razy 2.

Średnią (SN) z wyników nowej matury obliczmy według wzoru:
jako średnią arytmetyczną


lub średnią ważoną

SN –średnia obliczona w skali procentowej „nowej matury” /zaokrąglamy do pełnych procentów (%)/

PN(PNK = PN1)–wartość uzyskanego wyniku z przedmiotu-wynik nowej matury -poziom podstawowy albo poziom rozszerzony x 2

n – ilość wybranych przedmiotów

w –poszczególne przedmioty

Szczegóły na stronie: https://rekrutacja.ujd.edu.pl/pl/

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni:
www.ujd.edu.pl
Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności